Červen 2009

Paddy´s beautiful smile I.

30. června 2009 v 19:39 | thanks to my friend from Germany Brigitte |  Some funny/nice pics
No už tu dlouho nebylo nic o Paddym co?Jelikož se mi nechce nic překládat a nic zvláštně nového o něm bohužel nemám,dám se zase pár hezounkých obrázků:)))
hope you like it!

....no není úžasnej???:))))))))takovýhle fotos vždycky potěší a mám jich víc,takže to bude na pokračování:)

„LIVE IN MADRID“ DVD Premiere in Köln / Colgogne

30. června 2009 v 18:50 | ak. |  Co se děje u Kellys
Včera byla první premiéra DVD "Live in Madrid" v kině.AK: "Bylo trochu zvláštní se vidět na velkém plátně,ale nakonec jsem se díval a užil si to.Publikum tleskalo po každé písni a zpívalo taky.Bylo to bezvadné.Díky že jste přišli a viděli premiéru.Těším se na další."
-na myspace jsou fotky ze včerejší premiéry.
Lístky jsou k dostání v kinech,podívejte se na jejich stránky.
-na myspace jsou fotky ze včerejší premiéry.
Lístky jsou k dostání v kinech,podívejte se na jejich stránky.
29.06.09 (D) Köln 20:00 Cinenova Arthouse-Center www.cinenova.de
30.06.09 (D) Hamburg 20:00 UCI Kinowelt Othmarschen Park www.uci-kinowelt.de
01.07.09 (D) Berlin 20:00 UCI Kinowelt Collosseum www.uci-kinowelt.de
04.07.09 (PL) Katowice 20:00 Rialto Katowice www.rialto.katowice.pl
05.07.09 (CZ) Prag 19:00 Lucerna Kino www.lucerna.cz
06.07.09 (D) München 20:00 Mathäser Kinopolis www.mathaeser.de
07.07.09 (A) Wien 20:00 UCI Kinowelt Millenium City www.uci-kinowelt.at
08.07.09 (D) Stuttgart 20:00 UFA PALAST www.ufastuttgart.de
09.07.09 (NL) Utrecht 21:30 Bioswolff Catharijne www.bioswolff.nl
10.07.09 (D) Aschaffenburg 18:00 Kinopolis
www.kinopolis.de
11.07.09 (ES) Madrid 20:00 Moma 56 www.moma56.com

Na DVD uvidíte úžasné 92 minutové vystoupení filmované 10ti kamerami v Caracol v Madridu a i pěkné scény v zákulisí.Obsahuje oblíbené písně jako:"Smile for the picture","I´m sorry",ale i starší hity jako "Because it´s love" a velmi vtipnou verzi "An Angel".
DVD je k dostání jen na tomto turné a jako malý dík pro ty,kteří si jej koupí je připraven exkluzivní filmový plakát zdarma.

english:
Yesterday was the first Premiere of the "LIVE IN MADRID" cinema tour.
AK: "It was quite strange to see myself on such a big screen, but after a while I was able to just sit back and enjoy the show.
The public was claping after every song and singing along. That was pretty cool. Thank you for coming to see the premiere
and I'm looking forword to the next ones."
We have put some pictures from yesterday's premiere on Angelo's MySpace page, enjoy!
Tickets for the events are available at the cinemas, just check their websites for more information (see below).
29.06.09 (D) Köln 20:00 Cinenova Arthouse-Center www.cinenova.de
30.06.09 (D) Hamburg 20:00 UCI Kinowelt Othmarschen Park www.uci-kinowelt.de
01.07.09 (D) Berlin 20:00 UCI Kinowelt Collosseum www.uci-kinowelt.de
04.07.09 (PL) Katowice 20:00 Rialto Katowice www.rialto.katowice.pl
05.07.09 (CZ) Prag 19:00 Lucerna Kino www.lucerna.cz
06.07.09 (D) München 20:00 Mathäser Kinopolis www.mathaeser.de
07.07.09 (A) Wien 20:00 UCI Kinowelt Millenium City www.uci-kinowelt.at
08.07.09 (D) Stuttgart 20:00 UFA PALAST www.ufastuttgart.de
09.07.09 (NL) Utrecht 21:30 Bioswolff Catharijne www.bioswolff.nl
10.07.09 (D) Aschaffenburg 18:00 Kinopolis
www.kinopolis.de
11.07.09 (ES) Madrid 20:00 Moma 56 www.moma56.com
An amazing 92 minute live performance filmed by 10 cameras at CARACOL in Madrid/Spain, a very cool behind-the-scenes
featurette "IF WE HAD DAVE GROHL", plus some great video bonus tracks and two stunning photo galleries.
The setlist includes fan favourites like: 'Smile for the picture', 'Let me dream', 'I'm sorry' But also some past hits like:
Because it's love and a very funny version of An Angel.
This DVD is now available only on this cinema tour and as a small thank you, who ever purchases the DVD
will receive
an exclusive movie poster for free.


Ještě malý odkaz:na mé stránce o Johnovi a Maite je docela zajímavé video:))

Výroky 1.

28. června 2009 v 21:48 | bak. |  Barby Kelly
Tak tady je zase něco,co řekla Barby.....vtipy nečekejte.


"I think my best song I ever wrote is She´s Crazy. It says a lot about me and it´s very personal."

"Myslím,že nejlepší píseň,kterou jsem kdy napsala je She´s Crazy.Mnoho o mne vypovídá je je velmi osobní."

"I only plan a few dancing steps, it´s better to follow your feelings."

"Plánuji si jen málo tanečních kroků,je lepší následovat své pocity."

"I paint my dreams and fantasies.The most I love to paint colour aquarelles."

"Maluji své sny a fantazie.Nejraději maluji barevní akvarely."

About She´s crazy: Es handelt von einer Frau, die eine Außenseiterin ist. Nach außen wirkt sie zerbrechlich, aber sie hat eine große innere Stärke. In dieser Frau finde ich mich wieder. Ich singe das Lied nur selten auf der Bühne, weil es mich immer sehr berührt.

O She´s Crazy:Je to o jedné ženě,která je outsider.Na venek vypadá křehce,ale má velkou vnitřní sílu.V této ženě stále nacházím sama sebe.Zpívám tuto píseň jen občas na jevišti,protože je to pro mne moc osobní.

Ich verbinde lange Haare immer mit den Hippies. Es ist cool und interessant, lange Haare zu haben. Für mich ist das Rock´n´Roll!

Dlouhé vlasy si spojuji stále s hippies.Je to báječné a zajímavé mít dlouhé vlasy.Pro mě je to Rock´n´Roll!

Ich habe mal von den Buddhas gelesen: Je dicker ein Mensch ist, umso klüger ist er.

Jednou jsem četla od Buddhy: Čím je člověk tlustší,tím je chytřejší.

Es war einfach zu viel Streß in meinem Kopf. Irgendwie war alles so perfekt durchorganisiert. Ich kam damit nicht zurecht und bin zu Hause regelrecht ausgeflippt. Aber die Fans haben mich in dieser Zeit echt unterstützt. Das war sehr gut und wichtig. Ich darf sie einfach nicht im Stich lassen.

Měla jsem v hlavě moc stresu.Všechno bylo nějak příliš organizováno.S tím jsem se nedokázala vyrovnat a doma jsem vybuchla.Ale fans mě v této době podporovali.Bylo to pro mě dobré a důležité.Nemůžu je jednoduše nechat ve štychu.

"I couldn´t live without music."

"Nemohla bych bez hudby žít."

Love is like a tender flower, that grows careful and slow.

Láska je jako křehká květina,která roste opatrně a pomalu.

To show your emotions with moving was always fantastic for me.

Vyjádřit své pocity pohybem je pro mně báječné.

I only plan a few dancing steps. It´s better to follow the emotions.

Přemýšlím jen o několika prvních tanečních krocích.Je lépe následovat své pocity.

If you care for the poor, they would decorate you with flowers full of love. (1992)

Když se staráš o chudé,ozdobí tě květinami lásky. (1992)

Maite and Paddy

28. června 2009 v 20:00 | Saragossa |  Videos for Paddy by fans
Tohle je moc pěkný vzpomínkový video:))) Hope you like it!!!Very nice:)


Jimmy for Barby-Hold my hand

26. června 2009 v 20:15 | jk. |  Barby Kelly
Taky Jimmy napsal hezkou píseň pro Barby a ještě před ní,čte dá se říct dopis pro ní.Docela dojímavý...I video k tomu je moc hezký.
Jimmy wrote nice song for Barby too,and before he red a letter for her.Guite touching...

Hold my hand
Dear sister,
Do you remember the days, when we used to go swimming down in the village river?
The summers were so hot
and we stayed out until two in the morning we were meeting the neighbourhood kids
the older folks were sit there and watched the stars shine and fall, you were a shining star in my life,
I remember after mother died, you took care of the younger brothers and sisters
even though you were just a child yourself
nobody´s gonna take that away from you.
When we came to the music and dance,
you were the best, better than anyone of us, anyway.
you've been genius sometimes.
When I think of you, singing that song "stronger than ever", I still get the goosebumps,
and I must confess, today I feel powerless in front of you,
I´m sorry, that I don´t know, how I can help you
I 'm sorry, that sometimes, I didn´t even want to,
I´m sorry, that you have to take medicine in these days,
don´t be ashamed, most people get stoned of a drug,
it´s a junky world, where we are living in,
some get stoned on beer, others get stoned on work and many others get stoned on fame, money...
A friend once told me, that there are two kinds of people in this world,
those who need help and take it, those who need help and don´t take it.
Yes, lil´sister, tonight I need your help
I need you to save me..., I need you to give me peace,I need you to forgive me, I need you to hold my hand your brother, Jimmy

Into this world we`re born
it is better, to feel whats wrong
in this cold ice
we must all survive

have you lose your way
have you lose your will to fight
you will fall behind
and you will die

would you hold my hand, little sister
if you hold my hand, Im your brother

I cant help you much
there is so much inside your eyes
thats the pain that tears me up inside

until the day we died
until the crowdy day comes bye
in this mad house
we must all survive

would you hold my hand, little sister
if you hold my hand, Im your brother
would you hold my hand, little sister
if you hold my hand, Im your brother

yes, you hold, hold on
want you to hold, hold on
sister hold, hold on,
would you stay, stay strong
yes, you hold
want you to hold on
if you hold, hold strong
yes it hurts
hold on
sister stay, come on

Překlad (Translation):
Drž mou ruku
Drahá sestřičko,
Pamatuješ ty dny,kdy jsme chodili plavat do vesnické řeky?
Léta byla tak horká
A my zůstali venku až do dvou do rána,potkávali jsme děti ze sousedství
Ti starší seděli a dívali se jak svítí a padají hvězdy,bylas svítící hvězdou mého života,
Pamatuji si,po matčině smrti,jak ses starala o mladší bratry a sestry
I když jsi byla ještě dítě
Nikdo to od tebe nepřevzal.
Když jsme na zábavě tančili,bylas nejlepší,lepší než kdokoliv z nás,každopádně.
Bylas někdy geniální.
Když na tebe myslím,zpívajíc tu píseň "Stronger than ever",stále mám husí kůži,
A musím přiznat,dnes se cítím slabší než ty,
Promiň mi,že nevím,jak ti pomoci,
Promiň mi,že jsem někdy ani nechtěl,
Promiň mi,že musíš tyto dny brát léky,
Nestyď se,víc lidí se sjíždí drogama,
Je to feťáckej svět,kde žijeme,
Někdo se sjíždí pivem,jiný prací a mnoho jiných slávou,penězi…
Přítel mi jednou řekl,že jsou dva typy lidí na tomto světě,
Ti,kdeří potřebují pomoc a vezmou si ji a ti,kteří potřebují pomoc a nevezmou si ji.
Ano,malá sestřičko,dnes večer potřebuji tvou pomoc.
Potřebuji abys mě zachránila…,potřebuji klid,potřebuji abys mi odpustila,potřebuji abys mě držela za ruku.
Tvůj bratr,Jimmy

Ve světě,ve kterém jsme se narodili
Je lepší,cítit co je špatné
Jen studený led
Všichni musíme přežít

Ztratila jsi svou cestu
Ztratila jsi vůli bojovat
Zůstaneš pozadu
A zemřeš

Chtěla by ses mě držet za ruku,malá sestřičko
Když se mě chtíš za ruku,jsem tvůj bratr

Nemohu ti příliš pomoci
Je mnoho ve tvých očích
Ta rána mě trhá zevnitř

Dokud nezemřeme
Ten den přijde sbohem
V tomto šíleném divadle
Musíme všichni přežít

Chtěla by ses mě držet za ruku,malá sestřičko
Když se mě chtíš za ruku,jsem tvůj bratr
Chtěla by ses mě držet za ruku,malá sestřičko
Když se mě chtíš za ruku,jsem tvůj bratr

Ano,vydrž,vydrž
Chceš vydržet,vydržet
Sestřičko vydrž,vydrž
Chtěla bys zůstat,zůstat silná
Ano,vydrž
Chceš vydržet
Když vydržíš,vydrž silná
Ano bolí to
Vydrž
Sestřičko vydrž,jdi dál

Maite for Barby-Little big sister

25. června 2009 v 21:27 | mk. |  Barby Kelly

Little big sister
Hey little big sister where have you been
tell me have you locked yourself up in your room again ,nobody could see nobody would ,toomany lies too many sleepless nights hold on to me one day you´ll see the skies opening up you dancing free smiling to me but until that day comes your beautiful to me your beautiful to me
hey little big sister its never too late to turn your back on this and make it go away you know I love you no matter what they say I´m always around ready to pick you up from the ground
hold on to me....
where there is hope there is love so im not going to give you up i could have made you rebelieve i could have made you see so baby please ..hold on..
life has just begun ohohoh well life has just begun ohohoh

Jak jsem se sháněla po různých materiálech a infos o Barby,dostala jsem se k zajímavému odkazu na video z youtube kde Maite zpívá píseň právě pro Barby.Je tu taky část textu,ale stačí to (aspoň něco). Moc hezký a smutný.Myslím že i Maite byla sama překvapena na konci písně,jak se do toho položila,uvidíte sami.
Překlad:

Little big sister-Malá velká sestřičko

Hey malá velká sestřičko,kde jsi byla
Řekni mi ukryla ses znovu ve svém pokoji,
Nikdo by nemohl vidět,nikdo by nechtěl,
Příliš mnoho lží, stále příliš mnoho bezesných nocí
Jednoho dne uvidíš,že se mraky rozplynou
Budeš tančit volně,smát se na mě,
dokud nepřijde ten den,jsi krásná,jsi krásná

Hey malá velká sestřičko,
nikdy není příliš pozdě obrátit se k tomu zády

a udělat to,odejít,ty víš
miluji tě,je jedno co ostatní říkají
jsem vždycky tady,připravena ti pomoci (doslova,zvednout tě ze země)
vydrž…
kde je naděje,tam je láska,takže se tě nechystám opustit,
pokusím se,abys znovu uvěřila,abys procitla…prosím,vydrž…
život právě začal,ohohoh ano život právě začal ohohoh…..

Kellys a zvířátka-už poněkolikáté:)

23. června 2009 v 21:50 | kf. |  Some funny/nice pics
Včera jsem dostala moc hezký obrázky...tu jsou

to jsou krásný pejsciiiiii:))))
to je jistě při tréninku na ten cirkus
to bude jeden z nich jako na 1.fotce-větší
zase na koni
co s tím psem dělá to nevím:()
hezounký,to děcko asi nebude Sean co?
muzikální kočka:)
vzpomínka...
s tím králíkem to bylo hezkýýý
hihihi pejsek je při chuti:))
....jo přesně,faninky jsou tam,potom tě tam pustím:)
tomu se říká náruč plná štěstí:)
:)))))))))))))
Jo Paddy se kamarádí i se slepicí
vielen dank Matthias

Barby´s poems

22. června 2009 v 20:49 | bk. |  Barby Kelly
......there are some of (for me) interesting and sad poems of Barby (I don´t know if it´s really from her...sorry).... but it can be...

Nevím jestli ty básničky mám překládat, to potom není ono...pokud bude někdo chtít a písne,tak můžu:))
Jinak,musím říct,že je to dost depka!


Green hills and deep valleys
Big cities and little towns
Wild Irish sea and Atlantic Ocean
A house in East Ferry
Watching the waves and the ships
Going to Marlook Inn
Having a Guiness, having fun
Singing, dancing, talking, Just feeling free
Sailing on the ocean
Go shoping in Cork
On weekends go to Dublin
Galway or the south east coast
Watching the waves and the cliffs
Listen to musicians in Doolin
Seeing the Dolphin in Dingle Bay
On a sunday night coming home
To a house in the East Ferry
It's my island in the ocean
My home until I die in my dreams

Zelené kopce a hluboká údolí
Velká a malá města
Divoké Irské moře a Atlantský oceán
Dům v East Ferry
Sledovat vlny a lodě
Jít do Marlook Inn
Dát si Guiness,bavit se
Zpívat,tančit,povídat si a cítit se volně
Plachtit na oceánu
Nakupovat v Corku
Víkendy v Dublinu
Galway nebo jihovýchodní břeh moře
Sledovat vlny a útesy
Poslouchat hudebníky v Doolinu
Vidět delfína v Dingle Bay
Jít v neděli v noci ven
Do domu v East Ferry
To je můj ostrov v oceánu
Můj domov než zemřu ve svých snech

Je to moc hezký,vlastně popsaný Irsko a to jak ho má ráda.

Ruhm und Glanz
Ein Leben in Saus und Braus
Gefeiert überall
Schönheit,Glück und Spass
Nach außen scheint es so perfekt
Doch innen ist es kaputt
Trauer nagt an der Fassade
Schmerz ist immer dabei
Anderen Liebe zu geben
Obwohl man sie selbst nicht hat
Mitlachen
Nur um nicht zu weinen


Sláva a jas
Hýřivý život
Všude oslavy
Krása,štěstí a zábava
Zvenčí to vypadá báječně
Jen uvnitř je to špatné
Smutek tíží
Bolest je stále tady
Dát jiným lásku
I když ji člověk nikdy sám neměl
Smát se s ostatními
Jen proto, aby se neplakalo

-tohle nápadně připomíná největší slávu Kellys nemyslíte?I wanted to laugh
But nobody saw it
I wanted to sing
But nobody saw it
I wanted to LIVE
But I died

Chtěla jsem se smát
Ale nikdo to neviděl
Chtěla jsem zpívat
Ale nikdo to neviděl
Chtěla jsem ŽÍT
Ale zemřela jsem

-no to je hodně zraněná dušička

I go through the streets without goal
They are illuminated clear after all around me it's dark-
Tears run over the face
Tears those I cry because of you, after all you don't see them
you have strike me deep, deep in the heart after all
you don't notice it
I love you, after all you don't feel it
You pass me by and don't see my tears
Exact how the people on the streets, that I meet

Jdu ulicemi bez cíle
Jsou jasně osvětleny,po tom všem,kolem mě je tma-
Slzy mi tečou po tváři
Slzy které pláču pro tebe,po tom všem je nevidíš
Hluboce jsi mě zranil,hluboce po tom všem
Nevšiml sis toho
Miluji tě,po tom všem,necítíš to
Mijíš mě a nevidíš mé slzy
Přesně tak jako lidé na ulidích,které potkávám

-tohle bude věnovaný nějaký velký lásce

-danke Bettina:)

Patricia Kelly-proměny

22. června 2009 v 20:24 | ptk. |  Some funny/nice pics
Jen mimochodem,proměny Johnnyho a i jeho Maite jsou na mým blogu o nich:)
**** **** **** **** **** **** **** **** ****

moc roztomilounká

Španělka:)

malá hudebnice
so nice girl-the Street life time

a little bit crazy with Joey:)))

Patty and Dennis=big LOVE

proud mommy:)

Kathy Kelly-proměny

21. června 2009 v 18:13 | kk. |  Some funny/nice pics
Kathy prý je ta první dívenka z prava

with Patricia

street life times

one of my favourites:)

mom

and real lady

Caroline Kelly-proměny

21. června 2009 v 17:55 | ck. |  Some funny/nice pics
Caroline a Danny (myslím)

s Barby před pár lety

Paul Kelly-proměny

21. června 2009 v 17:50 | pk. |  Some funny/nice pics
Řekla jsem si,že udělám takovej foto seriál se (skoro) všema Kelláčema,takový proměny v čase.Poslední dobou jsem dostala totiž spoustu hezkejh foteček,tak proč se o ně nepodělit

menšího Paula bohužel nemám:))

on zaujal jen svým vzhledem

Roncalli 2005

Maite Kelly – Kölner Treff (WDR 19.6.09)

20. června 2009 v 21:37 | WDR |  Články a rozhovory:)))
Ahojky,konečně mám taky trochu času.Tenhle rozhovor s Maite jsem tak trochu letmo přeložila a docela mě i překvalipa.Třeba s tím,že měla taky nějaký problémy,asi bulimii to jak vyprávěla o Lurdách (zase v tom má Paddy prsty:))),to že v jejich rodině se vlastně o náboženství když byla malá skoro nesmělo mluvit...člověk se teda dozví věcí!

část 1.

Otázka:jaké to je být z 12ti sourozenců,výhoda či ne?
Maite mluví o svém dětství,o tom že 2 sourozenci před ní tedy Paddy a Barby byli vlastně geniální děti,uměli více řečí a hrát na víc nástrojů a po ní přišel sladký zlatovlasý Angelo a ona byla takové "normální dítě".
Na otázku kde má svou vlast?
Maite říká:domov je tam,kde máte srdce,jak se říká.Nejvíce vzpomínek mám na Německo takže to bude asi Německo,máme to různé,Johnny prožil dětství ve Španělsku,já v Německu.
Mluví o tom,že vlastně nezažila časy na ulici nebo ne tak úplně,že ti starší měli tvrdý život a o ni vlastně už bylo dobře postaráno..že obdivuje to,že to všechno otec zvládl,ona má jen 2 děti a už je tím přetížená.
O hádkách a rebelii proti rodičům:ano jistě,otec stanovil pravidla,že se nesmíme tahat za vlasy a nebít se,ale jinak cokoliv.V malém autobusu nebo na lodi se vše muselo hned vyřešit a vykřičet,na zámku to bylo jinak,každý měl svůj větší prostor.
O své tloušťce: byla jsem vždy tak o 10 kg těžší než ostatní,neměla jsem žádné přátele,ani kamarádky,po infarktu mého otce jsem přibrala o moc víc,nevážím ještě 150 kg,svou váhu si kontroluji a nepřibývám.


část 2.


Na otázku jakou roli hrálo náboženství ve vašem životě?
Maite: Bůh byl tak trochu tabu,můj otec vlastně šel z extrému do extrému,před tou hippie dobou byl 4 roky u Jezuitů ale pak si řekl,ne že přece chce mít ženu a děti,tak šel a našel si tu první nejlepší a s tou měl 4 děti…v té době potkal mou matku a s tou měl 8 dětí.Otec nám křesťanská přikázání vštípil ale o Bohu se u stolu prostě nemluvilo.
Byli jsme všichni pokřtěni a byli u svatého přijímání,cestu k Bohu jsem ale našla sama a zajímavé je že všichni jsme se vlastně v téměř stejnou dobu a aniž by jsme to věděli k náboženství přiblížili.
Vlastně na tom má vinu Paddy,který mne vzal poprvé do Lurd,tehdy jsem chodila na terapii protože jsem měla poruchu příjmu potravy (asi bulimii) a to nějak nezabíralo.Jela jsem tam,i když jsem si myslela,že to je jen pro staré babičky a že já jsem na mladší kluky a že teda jedu,je tam pěkné počasí.
Pak Maite mluví o tomže tam měla 2 pěkné zážitky,když stála před sochou Panny Marie a potom se nechala znovu pokřtít Lurdskou svěcenou vodou,což byl takový duchovní křest a pod těmi dojmy pocítila potřebu se vyzpovídat a řekla si že by byla raději,aby to byl starý a nahluchlý kněz,když přišla tam kde to chtěla udělat,bylo zrovna zavřeno a tak se obrátila na kněze který šel kolem a ten souhlasil.Poté co se vyzpovídala,tak zjistila,že její problémy a to všechno se vyjasnilo.Také si uvědomila,že by ušetřila hodně peněz kdyby jela do Lurd už dřív a neutrácela za psychologa.…že je mnohem citlivější a silnější a díky zážitkům z Lurd a lépe vychází sama se sebou.


Barby Kelly-Interview in "BRAVO" from 27.10.99

14. června 2009 v 22:19 | bravo |  Články a rozhovory:)))
"Jako dítě jsem si vždycky myslela,že když stojíš na pódiu a zpíváš,lidé ti tam budou házet peníze a pak budeš bohatá!" vypráví Barby a rozpustile se směje.Barby brzy zjistila,že to co si myslí není pravda,když byla na turné s rodinou v USA,bylo jí 13. "Tehdy jsme chodili na bleší trhy a já jsem byla blázen do starých panenek.Ale byly moc drahé a tak mi otec koupil aspoň pohlednici s tou panenkou.Mám ji dodnes." Barby,celým jménem Barbara Ann narozena 28.4.1975 rozloží všechny své poklady na podlahu svého pokoje na zámku Gymnich.

Od svého dětství jsem malovala,kreslila,sbírala fotky a chránila je.Když mi bylo 17,napsala jsem:Když se staráš o chudé,ozdobí tě květinami plnými lásky.A to zůstalo do tohoto dne,když Barby přjde na kraj jeviště,dostane spoustu květin.
"Myslím že opravdoví fanoušci nikdy nezapomenou jak jsem pro ně tančila na berlínském Alexanderplatz v zimě 1992.Abych řekla pravdu,byla velká zima a já jsem se jinak nemohla zahřát.Ale byl to báječný pocit,který nikdy nezapomenu."


Barby,kterou fans milují nejen pro její zpěv,ale také pro její taneční vystoupení prozrazuje překvapující tajemnství:"Miluji tanečníky jako Margot Fotaine a Michael Barischnikow.Tančí s takouvou energií a rytmem.Rytmus je pro mne velmi důležitý,když hraji na perkuse a to už devět let.Překvapuje mne,že fans mají tolik rádi můj tanec,když já mám raději hru na perkuse.Dobře,miluji oboje,ale perkuse přecejen upřednostňuji.Jsem velmi pyšná na Angela,který se naučil hrát na bubny velmi dobře a to byl ještě opravdu mladý.Od té doby,co Angelo udává rytmus má hra vlastně není už tak důležitá.Tak mohu tančit při vystoupení,předtím to nešlo." Barby stále miluje balet a jednou týdně chodí na soukromé hodiny."Všichni moji sourozenci mají toto klasické vzdělání,vždyť má matka byla také tanečnice.Můj otec chce s námi také vytvořit taneční video."
Barby,která je fanoušky často vnímána jako uzavřená a introvertní,je velmi talentovaná a má také jinou-vtipnou stránku."Maite a já děláme mnoho společně.Jdeme nakupovat nebo jíme.Taky jdeme někdy společně do kina.Pak když přijdeme domů,doufáme,že šel otec už spát.Nedávno jsme viděly "The Matrix" a "Notting Hill".Keanu Reeves je jeden z mých idolů.Grace Kelly je má nejoblíbenější herečka."
Barby napsala novou píseň na album "Best of…Volume 2".Jmenuje se to "I wanna kiss you".Pyšně dodává,"Zpívám tady poprvé duet s Maite.Když mi byly tři roky,dostala jsem svou první pusu.Kdyby nebyl David adoptovaný bratranec,mohli jsme být pár!"zdroj:ikf-forum.eu

english version:
"As a child I always thought that when you stood on the stage and sang, people would throw gold coins on the stage, and then you'd become rich!" recounts Barby and laughs mischevously. Barby observed that this childish belief was not true when she toured the USA with her family at the age of 13. "At that time we went to flea markets, and I was crazy about antique dolls. But they were much too dear and so my father bought me a postcard of a doll that I still have today." Barby, who was born Barbara Ann on the 28th of April 1975 in Belascoain in Spain, spreads her treasures on the floor of her room in Schloss Gymnich.
"Since my childhood I have been drawing, painting, collecting photos and preserving them. When I was 17 I once wrote: "If you care for the poor, they would decorate you with flowers full of love." And so it has remained to this day that when Barby comes to the edge of the stage at a Kelly-concert, she is covered with flowers.
"I think that the loyal fans have never forgotten how I danced for them in the Berliner Alexanderplatz in the deepest winter of 1992. To tell the truth, it was so cold that I simply couldn't warm myself. But it was a great feeling that I'll never forget."
Barby, who is loved by fans not only for her singing but especially for her dancing, betrays a surprising secret: "I love ballet dancers like Margot Fontaine and Michael Barischnikow. Both of them dance with so much power and rhythm. Rhythm is important to me, as I have played the percussion for nine years. It surprises me that the fans love my dancing so much when I would always love my percussion instruments. Okay, I love both of them, but I would give the percussion instruments the preference. I am very proud of Angelo, who learnt to play the drums so well at such a young age. As a result my input is not so important since Angelo now provides the rhythm. So now I can dance during ten songs, which wasn't possible before." Nevertheless Barby still loves dance and once a week she goes to private ballet lessons. "All my brothers and sisters had a classical training as my mother was also a dancer. My father wants us to make a dance video at some stage."
Barby, who is often perceived as reserved and introverted by fans, actually has many talents and a very humourous side. "Maite and I do a lot of things together. We go shopping or have a meal. As well as that we sometimes go to the cinema. Then when we come home we hope that Papa has already gone to sleep. Recently we saw "The Matrix" and Notting Hill". Keanu Reeves is one of my idols. Grace Kelly is my favourite film actress."
Barby wrote a new song for the "Best of...Volume 2" album. It is called "I wanna kiss you." Proudly she relates, "In this song I duet with Maite for the first time. At three years old I had my first kiss. If David hadn't been an adopted cousin, we could have been a couple!"

Barby Kelly videos

11. června 2009 v 20:58 | bk |  Barby Kelly
Tak tady je zatím aspoň tohle,ale moc hezký:))


to je spíš zaměřený na Seana (byl moc roztomilej:))

sice Paddyho song ale Barby tu taky bude


No jinak jsem našla nějakej rozhovor s Barby v angličtině,kterej neznám,takže to přeložím a dám sem.Jak se tak pídím po něčem o ní,nutí mě to se nad jejím osudem víc zamyslet.Vlastně je to s ní dost podobné jako s Paddym i když ona dopadla myslím hůř.Bohužel.Je to škoda,když ji člověk vidí takhle,před několika lety a to jak je na tom teď.I když o tom koluje hodně polopravd.

Have a fun...

10. června 2009 v 21:16 | kellyarea |  Some funny/nice pics
Našla jsem pár zajímavejch foteček....snad se budou líbit:)


jo co Maite všechno nedovede...
Jimmy,snad tohle neděláš na svoje děti!
...řekne mi někdo,co to má v puse?

vypadá to,že nemá jazyk...

tak s tohle holčinou se Seanovi asi fotit moc nechtělo:)

přistižen snad jen jednou jedenkrát

asi aby mu to líp myslelo:)))))

no comment

einfach süss

možná to ani nebylo nutné...

co ten si nevymyslí
jak se to sakra jí????????

mno,je vidět že John a Paddy o tom přemýšleli už dávno.

doboru noc

I´m an angel

veeelkááá zima!:)))

no comment

vězení,a pro koho vlastně???

eech

proti úpalu

lalalalalalalalalaaaaaaa

případné zvratky jinam prosím

zdroj:kellyarea.de


Angelovy výroky

8. června 2009 v 22:14 | agk |  Kelly´s humor
1995
reportér se ptá Kellys jak jsou vysocí.
Angelo:Já tak...ach...1,60...tak...
Reporter:no ale,1,60 s čepicí nebo bez?

Gymnich 24.12.1998
Angelo:Chcete keksy?

Berlin 2001
Patricia a Angelo mají rozhovor v ritparádě
Patricia:sem tam si koupín Bravo a podívám se do něj
Běží píseň mama
Angelo:Je to každej tejden!

Gronau 2003
Paddy:Uvidíme se v Rock-Palast.
Angelo se směje
Angelo:Jmenuje se to Rock-Museum,ne Palast-Palác.

2005
Angelo:K tomu nemůžu nic říct.Neznám je.
Patricia:Ano,to jsi byl ještě spermie.

Paddy:Hey,Angelo,dneska máš opravdu málo pupínků.
Paddy se drze směje.
Angelo:To se snad ještě nestalo co?
Teď se směje Angelo,zatímco Paddy neví co říct.

09.12.07 Hamburg
Dnes před vystoupením jsem zapřísahal svou ženu aby přišla,přemlouval jsme ji,a zbil ji,souhlasila.Ne ne,já jsem jí uprosil a řekl jsem,že vyperu prádlo.Jsem takový matscho,doma nic nedělám.Když se všechno zachránilo,i vystoupení,teď přichází na jeviště moje žena,Kira.Už přestanu říkat tyhle blbosti,ono je to o moc horší,ona je na scéně velmi stydlivá ale jinak má neuvěřitelný humor který někdy i zraňuje.Teď zato dostanu výprask!!!

14.12.07 Karlsruhe
Angelo:Já už jsem řekl co chci pít,ale teď chci ještě.Co?
Barman:všechno co chcete.
Angelo:Všechno?Je voda z vodovodu zdarma?Nee ne,každý bude mít jist ěněco v batohu.Nemějte starost 3 lidé a já,nebo později jenom já budeme dobře nalití.

15.12.07 Wien
Hezký dobrý večer ve Vídni,všiml jsem di,že je tu hodně lidí z ciziny.Kdože tu je?Poláci,Češi,Chorvati,Irové?
Pak si položí otázku;mám mluvit německy nebo anglicky…?
Ale vy mi rozumíte ne?
Všichni křičí-ne.
Angelo:oh,tak budu mluvit úplně pomalu.

28.03.08 Köln (Media Markt)
Angelo 2 krát zapomněl text při písni Alone
Angelo:včera jsem vypil až moc piva!
Po písni
Angelo:chvíli jsem přemýšlel,že bych si ten text napsal na podlahu,ale je to trochu asociální….teď jsem to prozradil

06.04.08 Baden Baden
Angelo:Je zima,takže si pomalu začínám myslet,že jsem svině.Ale saunu rád nemám. (Pro vysvětlení,svině,je německy-Sau,a sauna je Sauna-to je asi ta pointa).V sauně mám vždycky pocit že vysychám nebo co.Radši mám horkou koupel.Naposledy jsem si ji dal v Karlsruhe.
Co vy,vy nemáte rádi Baden Baden a Karlsruhe?
Fans:máme!
Angelo:Takže to není jako v Kölnu a Düsseldorfu.

07.03.09 München
Angelo říká před písní Danny Boy,že když byl malý a zpívali ji,byli seřazeni jako píšťaly u varhan.Byl tehdy ta nejmenší píšťala a teď je ta největší.
Angelo:To může potvrdit moje žena.

no jinak ještě moje poznámka:myslela jsem že to bude v pohodě,ale aby to i v češtině dávalo trochu smysl,to nebylo jen tak.Takže když si nebudete jistí pointou,raději po tom nepátrejte:))) Snad se aspoň trochu pobavíte,mě nejvíc pobavily ty fotky:)))))))))
v originále je to tady: www.kellyarea.de

Best of Barby Kelly

7. června 2009 v 20:32 | Barbarina |  Barby Kelly
Takže na přání,zatím aspoň tohle.Jak tak hledám něco zajímavého o Barby,zase mě to donutilo se nad ní a nad tím,jak to s ní dopadlo zamyslet...

Myslím že to jsou hezká videa,i když je sem tam špatnej obraz,je tam mnoho hezkých a roztomilých momentů a je tam Barby plná energie,která tančí a dovádí na pódiu,dělá vtípky s Maite a Paddym.Takovou jsem ji už nezažila....


část 1.

část 2.

Patricia Kelly zpívá svůj životní příběh ve Wormském Lincolnově divadle

6. června 2009 v 23:52 | Von Claudia Wößner |  Články a rozhovory:)))
3.6.09

Tak to je,když člověk stráví večer s Patricií Kelly.Najdeme klid,uvolnění a pěkné pocity.Diváci stále jásají.I ten nejzarytější antifanoušek Kelly Family,který se celá léta bavil sarkastickými vtipy o této skupině si musí teď s rukou na srdci přiznat:Byl to pěkný večer.
V plném Lincolnově divadle to šumí.Svým úžasným jemným hlasem 39-letá Patricia Kelly své publikum okouzlila.Je tu přívětivá a skoro intimní atmosféra.Tak trochu jako u krbu.Stojí tu žena,která jako členka Kelly Family zažila mnoho vzestupů i pádů-a teď o svém prožitém štěstí i neštěstí úplně otevřeně vypráví.

"Chtěla bych Vás dnes večer vzít s sebou na cestu",vzdechne zpěvačka do mikrofonu."Je tu mnoho věcí,které bych Vám chtěla povědět." Je to taková Kelly-nostalgie,výlet do minulosti.Celý sál začíná vzpomínat na to "jaké to bylo tehdy."

I když je Patricia Kelly doprovázena jen kytaristou Ralphem Herrnkindem,není na podiu sama.Někdy má člověk pocit,že je tu celá rodina.Pro Patricii to,že je teď už na podiu sama ale není žádný problém.Ráda koketuje se svou minulostí.Například řekla o svém bratru Paddym,dříve dívčím idolu,který teď žije jako mnich ve francouzském klášteře:"Holky,nemyslete si,že se Paddy ještě někdy vrátí." Svůj program ("Essential") zredukovala na to podstatné.Kytary,buben a harfa jsou vše,co Patricia k hraní potřebuje.

Jinak ji doprovází ještě Ralph Herrnkind z Bergisch Gladbach s kytarou.Herrnkind je její obětavý pomocník,který k ní dobře pasuje,takže vytváří autentické duo.Produkují hudbu,která chytne u srdce.Chanson,folk,country-Kelly a Herrnkind se vždy přesně strefí do očekávání Kelly fans.Mají vlastní skladby,mnohé s náboženským nádechem,které patří k jejich repertoáru,stejně tak jako folkové nebo španělské písně.K nadšení publika dokáží oživit některé staré hity KF s novým nadšením.

Patricia Kelly nastiňuje svůj životní příběh od počátků velkých úspěchů rodiny v 90.letech až po svět velkého hudebního průmyslu.Také nejsmutnější kapitolu svého života si nenechává pro sebe.Smrt své matky."Pro mne byla má matka opravdová hrdinka.S její nemocí to šlo velmi rychle,velmi brzy odešla." Publikum je dojato a je slyšet i několik vzlyků.Patricii ale nic neporazilo.Na konci večera má člověk pocit,že zpěvačku opravdu zná.

Patricia má ve Worms věrné příznivce.Již více jak 2 hodiny před začátkem koncertu jich stojí mnoho před divadlem.Jsou to většinou ženy v nejlepších letech.Snad každý má svůj fotoaparát.Od začátku do konce je tu bouře blesků.Každou píseň zpívají fanoušci dohromady.Jejich soudržnost je opravdu znát.

Navždy vaše?"Přijedeme určitě znovu,věřte mi",říká Patricia Kelly."Kelly Family z Worms" si nepřeje nic jiného.Jen si musí nějakou dobu počkat.

Foto: Matthias Hahn
Zdroj: