Květen 2011

I am the light of the world

15. května 2011 v 17:46 | paddykelly |  Paddy´s songs
Na mnohá přání je tu text a překlad. Mnohým může připadat překlad zvláštní,ale většina textu je převzata z Bible,konkrétně podle evangelia sv. Jana, 9.


I am the light of the world

Já jsem světlo světa
Give a glor-ory,
Give a glor-ory,
Give a glor-ory,
Give a glor-ory,
Give a glor-ory,
Give a glor-ory,
to God
Vzdej slávu,
Vzdej slávu,
Vzdej slávu,
Vzdej slávu,
Vzdej slávu,
Vzdej slávu,
Bohu
He spat on the ground,
made some clay,
with the saliva than anointed clay on the the eyes of
a man born blind
to whom He then said,
"Go, wash in the pool of Siloam"
so he obeyed,
walking in blind faith
in the Word of the One he didn't even know,
and, yet washed, came back to see
Plivl na zem,
udělal bláto,
a s tímto blátem pomazal
oči
slepě narozeného muže
kterému potom řekl,
"Jdi a umyj se v rybníku Siloe"
on poslechl,
šel ve slepé víře
nic nevěděl
a jak se umyl,znovu viděl
I am the Light of the world,
We must work while it's still day
As long as I am in the world, I am the Light
I am the Light of the world,
Night is coming when no one can work
As long as I am in the world, I am the... of the world
Já jsem světlo světa,
Musíme pracovat dokud je den
Pokud jsem na světě,jsem světlo
Já jsem světlo světa,
Přichází noc,kdy nikdo nebude moci pracovat
Pokud jsem na světě,jsem světlo
světa
Though the Light has come
into the world
people preferred the darkness to the Light
because their deeds
were evil
and indeed everyone who needs loved Him,
dum dum dum, hm hm hm hm,
oh hm oh doh, doh doh, dey dey dey dey,
come down to the Light
I když světlo přichází
Do světa
Lidé mají raději tmu před světlem
Protože jejich skutky
Byly špatné
A opravdu každý ho potřebuje milovat,
dum dum dum, hm hm hm hm,
oh hm oh doh, doh doh, dey dey dey dey,
sestup ke světlu
I am the Light of the world,
We must work while it's still day
As long as I am in the world, I am the Light
I am the Light of the world,
Night is coming when no one can work
As long as I am in the world, I am the Light
Já jsem světlo světa,
Musíme pracovat dokud je den
Pokud jsem na světě,jsem světlo
Já jsem světlo světa,
Přichází noc,kdy nikdo nebude moci pracovat
Pokud jsem na světě,jsem světlo
I am the Light of the world,
I am the Light of the world,
I am the Light of the world,
Já jsem světlo světa,
Já jsem světlo světa,
Já jsem světlo světa
I am the Light of the world,
Night is coming when no one can work
As long as I am in the world, I am the Light
Já jsem světlo světa,
Přichází noc,kdy nikdo nebude moci pracovat
Pokud jsem na světě,jsem světlo
Give a glor-ory,
Give a glor-ory,
Give a glor-ory,
Give a glor-ory,
Give a glor-ory,
Give a glor-ory,
to God
Vzdej slávu,
Vzdej slávu,
Vzdej slávu,
Vzdej slávu,
Vzdej slávu,
Vzdej slávu,
Bohu
"Do you believe in the Son of Man?"
He answered, "Who is He, Lord, that I may believe in Him?"
"You have seen Him and the One speaking with you is He"
He said, "Lord, I believe,"
And he worshipped Him
"Ty věříš v syna člověka?"
On odpověděl, "Kdo to je Pane,abych
mohl v něho věřit?"
"Viděl jsi ho,je to ten kdo s tebou
mluví"
On řekl, "Věřím Pane,"
A poklonil se mu
I am the Light of the world,
We must work while it's still day
As long as I am in the world, I am the Light
I am the Light of the world,
Night is coming when no one can work
As long as I am in the world, I am the Light
Já jsem světlo světa,
Musíme pracovat dokud je den
Pokud jsem na světě,jsem světlo
Já jsem světlo světa,
Přichází noc,kdy nikdo nebude moci pracovat
Pokud jsem na světě,jsem světlo
I am the Light of the world,
I am the Light of the world,
I am the Light of the world,
Já jsem světlo světa,
Já jsem světlo světa,
Já jsem světlo světa,
I am the Light of the world,
Night is coming when no one can work
As long as I am in the world, I am the Light of the world
Já jsem světlo světa,
Přichází noc,kdy nikdo nebude moci pracovat
Pokud jsem na světě,jsem světlo,Já jsem světlo světa

Paddy Gibraltar 2011

15. května 2011 v 17:28 | pk |  Paddy´s activities
Pěkná videa z Paddyho vystoupení:)zdroj:youtube.com